Om oss

Vårt team har gedigen och bred erfarenhet inom olika områden av affärsverksamhet, från visionsarbete till varumärkesbyggande och analys, och specialistkompetens från olika hållbarhetsperspektiv, såsom miljö, samhällsengagemang och mångfald. Vi förstår inte bara hållbarhetsfrågorna utan även hur dessa frågor hänger ihop med företagets övergripande strategi och kan bidra till bättre affärer, lönsamhet och värde.

Charlotte Holtback Yeter

Charlotte, som är industriell ekonom i botten, har arbetat som managementkonsult i snart 20 år, såväl i egen regi som i globala konsultbolag. Hon är specialiserad på vision-, strategi- och värdegrundsarbete i större bolag och koncerner. Under några år har hon också varit social företagare, med inriktning på mångfald och integration.

charlotte@beadifference.se

Maria Tobisson

Maria är civilekonom med fokus på kundinsikt, kommunikation och försäljning. Hon har mångårig internationell erfarenhet av marknadsföring, försäljning och entreprenörskap och har även arbetat med internationella inköp. Maria brinner för att bygga starka kundrelationer och att göra ömsesidigt goda affärer.

maria@beadifference.se

Marissa Laurin

Marissa är universitetsutbildad miljövetare och specialist på miljöfrågor med inriktning mot främst miljöledning och verksamhetsstyrning. Hon har mångårig erfarenhet av att starta upp och utveckla organisationers miljöarbete enligt standarder som ISO14001, EMAS, Miljödiplomering eller Svanen, samt utforma miljöutredningar, miljöredovisningar samt miljöutbildningar. Marissa motiveras av att inspirera och engagera samt målbaserat införliva miljöarbetet som en integrerad del av verksamheten där resultat nås och miljöpåverkan minskas.

marissa@beadifference.se

Sofia Grimhusen Leek

Sofia har arbetat med hållbarhetsfrågor i ett tiotal år och är väl insatt i framförallt det sociala samhällsansvaret. Hon har erfarenhet från mångfaldsfrågor, volontärarbete i flera länder, praktiskt och finansiellt stöd till ideella organisationer, samt strategiskt hållbarhetsarbete. Sofia är universitetsutbildad inom hållbarhet, pedagogik, humaniora och projektkoordination. Hon har ett stort personligt samhällsengagemang och tycker att arbete med att hitta vägar till framgång såväl socialt, miljömässigt som ekonomiskt är oerhört inspirerande.

sofia@beadifference.se

Åsa Mossberg

Förutom många års arbete med hållbarhets- och verksamhetsutveckling, har Åsa en solid affärsbakgrund. Hon är civilekonom i botten och har arbetat med globala konsumentvarumärken i Sverige och internationellt. Hon är en erfaren analytiker, bland annat som nordisk analyschef på en global investmentbank. Åsa har haft flera chefspositioner och har erfarenhet av styrelsearbete i både noterade och onoterade företag. Hon brinner för potentialen för många företag i att arbeta mer strategiskt i hållbarhetsfrågor - och att arbeta mer hållbart i strategifrågor.

asa@beadifference.se