Om oss

Vårt team har gedigen och bred erfarenhet inom olika områden av affärsverksamhet, från visionsarbete till varumärkesbyggande och analys, och specialistkompetens från olika hållbarhetsperspektiv, såsom miljö, samhällsengagemang och mångfald. Vi förstår inte bara hållbarhetsfrågorna utan även hur dessa frågor hänger ihop med företagets övergripande strategi och kan bidra till bättre affärer, lönsamhet och värde.

Sofia Grimhusen Leek

Sofia har arbetat med hållbarhetsfrågor i ett tiotal år och är väl insatt i framförallt det sociala samhällsansvaret. Hon har erfarenhet från mångfaldsfrågor, volontärarbete i flera länder, praktiskt och finansiellt stöd till ideella organisationer, samt strategiskt hållbarhetsarbete. Sofia är universitetsutbildad inom hållbarhet, pedagogik, humaniora och projektkoordination. Hon har ett stort personligt samhällsengagemang och tycker att arbete med att hitta vägar till framgång såväl socialt, miljömässigt som ekonomiskt är oerhört inspirerande.

sofia@beadifference.se

Åsa Mossberg

Förutom många års arbete med hållbarhets- och verksamhetsutveckling, har Åsa en solid affärsbakgrund. Hon är civilekonom i botten och har arbetat med globala konsumentvarumärken i Sverige och internationellt. Hon är en erfaren analytiker, bland annat som nordisk analyschef på en global investmentbank. Åsa har haft flera chefspositioner och har erfarenhet av styrelsearbete i både noterade och onoterade företag. Hon brinner för potentialen för många företag i att arbeta mer strategiskt i hållbarhetsfrågor - och att arbeta mer hållbart i strategifrågor.

asa@beadifference.se